Golf - patování

Adventure Golf se hraje na umělé golfové trávě a hráči během hry smí nebo dokonce musí chodit po drahách. Hraje se golfovými holemi určenými k puttování a golfovým míčkem. Zažijete při něm spoustu legrace a probudí ve vás skrytou soutěživost a talent, který můžete dále rozvíjet.

 

Jen pro ubytované hosty, výjimečně i pro kolemjdoucí.

 

Stručná pravidla:

Hřiště tvoří 18 jamek na velmi kvalitní umělé trávě pro golf. Jednotlivé jamky jsou očíslovány čísly 1 – 18. Dodržujte, prosím, pořadí jamek. Jamky jsou logicky propojeny.

1. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 4 hráči.

2. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.

3. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů ze základního umístění (prostor u kamene s číslem jamky) do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.

4. Max. počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do scorekarty výsledek 7.

5. Pokud míček při hře opustí prostor jamky, je navrácen zpět v místě, ve kterém jamku opustil, a hráč si připočítá jeden trestný úder.  V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od mantinelu na vzdálenost 20 centimetrů. Nebo může zahrát zpět přes vyvyšenou travu (jen v případě prázdného hřiště).

6. Pokud míček skončí u některé z překážek, je překládán kolmo od této překážky na vzdálenost 20 centimetrů.

 

Co potřebujete ke hře?

Vybavení pro Adventure Putting Golf je podobné jako u golfu a minigolfu. Ke hře se používá golfový míček a golfové hole (puttery). S sebou si však nemusíte brát prakticky nic kromě dobré nálady. Toto vybavení Vám ke hře půjčíme v areálu, zapůjčení hole a míčků je zahrnuto ve vstupném. Adventure Golf mohou hrát i malé děti. Pro pohodlnější hru je vhodná sportovní obuv a příjemné oblečení, které Vás nebude omezovat v pohybu. Nemusíte platit žádné drahé členství v golfovém klubu, nepotřebujete speciální vybavení, ani nemusíte absolvovat výukové lekce s trenérem, tedy pokud nechcete Adventure Golf začít hrát profesionálně :-).

 

Par hřiště je určen na 36 ran, přestože ho bude dosahováno jen pouze výjimečně.

 

PRO VAŠI BEZPEČNOST A POŽITEK ZE HRY DODRŽUJTE, PROSÍM, TATO PRAVIDLA:

1. Děti do 10 let mohou hrát a vstupovat na hřiště a do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Je zakázáno chození po jamkách mimo hru. Chození je povoleno pouze do prostoru posezení.

3. Hráči smí chodit po jamkách pouze během hry, vstup na hřiště je proto povolen pouze v čisté a suché obuvi. Je zakázáno vstupovat na umělou trávu v podpatcích.

4. Je zakázáno volné pobíhání psů.

5. Na hřiště a do areálu není povoleno nosit sklo, ani jiné ostré a nebezpečné předměty.

6. Prosíme, udržujte pořádek, přísný zákaz odhazování žvýkaček.

7. Chovejte se maximálně ohleduplně k okolí, přírodě a celému areálu.

8. Přísný zákaz kouření a manipulaci s ohněm v celém areálu !!!